ISHIGAKI Yuma:

Title: ACTORS STYLE
Released: Summer 2004
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara (cover), Tadanobu Asano & Koike Teppei, Hiroki Narimiya, Ryo Kimura, Ryuhei Matsuda, Tsumabuki Satoshi, Shugo Oshinari & Masaya Kikawada, Oguri Shun, Tsukamoto Takashi, Ishigaki Yuma


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL
Title: HERO VISION
Volume: 11
Released: Summer 2003
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara (cover), Oguri Shun & Hiroki Narimiya (Stand Up!!), Takeru Shibaki & Ryo Katsuji & Shugo Oshinari, Hiroshi Tamaki & Tsukamoto Takashi, Yuma Ishigaki


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL