NARIMIYA Hiroki:

Title: REPLiQUE Bis
Volume: 8
Released: June 2007
Type: Magazine

Scans include: Oguri Shun & Narimiya Hiroki (cover), Fujiwara Tatsuya.


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL
Title: ACTORS STYLE
Released: Summer 2004
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara (cover), Tadanobu Asano & Koike Teppei, Hiroki Narimiya, Ryo Kimura, Ryuhei Matsuda, Tsumabuki Satoshi, Shugo Oshinari & Masaya Kikawada, Oguri Shun, Tsukamoto Takashi, Ishigaki Yuma


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL
Title: HERO VISION
Volume: 11
Released: Summer 2003
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara (cover), Oguri Shun & Hiroki Narimiya (Stand Up!!), Takeru Shibaki & Ryo Katsuji & Shugo Oshinari, Hiroshi Tamaki & Tsukamoto Takashi, Yuma Ishigaki


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL
Title: DANYU CLUB
Volume: 9
Released: Autumn 2002
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara (cover), Satoshi Tsumabuki, Tadanobu Asano, Yosuke Kubozuka, Arashi, Hiroki Narimiya, Eita


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL