OGURI Shun:

Title: REPLiQUE Bis
Volume: 10
Released: January 2008
Type: Magazine

Scans include: Oguri Shun (cover), Fujiwara Tatsuya.


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL
Title: REPLiQUE Bis
Volume: 8
Released: June 2007
Type: Magazine

Scans include: Oguri Shun & Narimiya Hiroki (cover), Fujiwara Tatsuya.


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL
Title: REPLiQUE Bis
Volume: 1
Released: July 2005
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara, Oguri Shun, Yamamoto Koji.


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL
Title: ACTORS STYLE
Released: Summer 2004
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara (cover), Tadanobu Asano & Koike Teppei, Hiroki Narimiya, Ryo Kimura, Ryuhei Matsuda, Tsumabuki Satoshi, Shugo Oshinari & Masaya Kikawada, Oguri Shun, Tsukamoto Takashi, Ishigaki Yuma


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL
Title: HERO VISION
Volume: 11
Released: Summer 2003
Type: Magazine

Scans include: Tatsuya Fujiwara (cover), Oguri Shun & Hiroki Narimiya (Stand Up!!), Takeru Shibaki & Ryo Katsuji & Shugo Oshinari, Hiroshi Tamaki & Tsukamoto Takashi, Yuma Ishigaki


VIEW: Examples | DOWNLOAD: ALL